“We hoeven nu niet steeds te vragen wanneer er proefwerken zijn, op H3X hebben ze de hele planning en die heeft ze nog zelf gemaakt ook!” 

Planmatige en persoonlijk

Intake

Elke nieuwe leerling komt eerst samen met (één van de) ouders bij ons voor een intake gesprek. Tijdens de intake wordt met leerling en ouders gesproken over en eventueel afspraken gemaakt omtrent aanpak, verwacht resultaat, bijdrage van de ouders en evaluatie. Klik hier voor onze contactgegevens.

 

Introductietraject

Vanaf de eerste keer dat je huiswerk komt maken, volg je een maand lang ons introductietraject. Gedurende dit traject bekijken we al je gemaakte werk, besteden we extra aandacht aan het maken van planningen en aan jouw leervaardigheden. Daarnaast heb je één keer per week een gesprekje over je voortgang, eventuele moeilijkheden, sterke punten, etc. In dit gesprek komt elke week een nieuw onderdeel van het leergedrag aan de orde.

 

Evaluatie

Na een maand bespreken we wat voor begeleiding je nog nodig hebt en maken we nieuwe, persoonlijke afspraken over jouw begeleiding.

 

En daarna

Ook daarna bieden we hulp waar nodig, bijvoorbeeld door coaching als het even niet lukt en bij onderpresteren.

© 2013 H3X Damlaan 45, 2265 AM Leidschendam info@h3x.nl 070-320 78 37