“Het voelt goed om 's middags al mijn huiswerk te maken, zodat ik na het eten kan doen waar ik zin in heb.” 

Huiswerkbegeleiding

Leergedrag is bij H3X één van de kernwoorden. Maar wat houdt dat dan in?

We maken onderscheid in 3 gebieden.

 

1. Vaardigheden

Ten eerste de vaardigheden: Lezen, Samenvatten, Structureren, ‘Slim Leren’, etc. We helpen je bij de ontwikkeling hiervan tijdens de huiswerkbegeleiding, maar organiseren ook één keer per twee weken een workshop over deze thema’s.

 

2. Planning en organisatie

Daarnaast zijn planning en organisatie bij H3X van het grootste belang. Bij H3X maak je je huiswerk op vaste tijden in een rustige omgeving. Plannen en planmatig werken

behoren tot de vanzelfsprekende zaken. Elke leerling heeft zijn week- en dagplanning op zijn tafel liggen zodat het voor de leerling en de begeleider duidelijk is waar je mee bezig bent.

 

3. Zelfkennis

Tenslotte is zelfkennis belangrijk bij leren. Je moet je sterke kanten kennen, maar ook je zwaktes onder ogen durven zien om te kunnen groeien. Door middel van gesprekken, gedurende het introductietraject en daarna wanneer nodig, helpen we leerlingen na te denken over hun leergedrag, identiteit en toekomst. Daarnaast geven we ook hierover workshops.

 

Omdat je gedrag kan veranderen, maar dit niet altijd makkelijk is, word je de eerste maand intensief begeleid tijdens ons introductietraject. Daarnaast hebben we een psychologe, die je af en toe door middel van coaching en gerichte opdrachten een duwtje in de goede richting geeft. We zijn er van overtuigd dat leerlingen met de juiste instelling zeer veel kunnen bereiken, en helpen je grip te krijgen op je eigen leergedrag.

 

Want er is maar één persoon die jou kan veranderen en dat ben je zelf!

© 2013 H3X Damlaan 45, 2265 AM Leidschendam info@h3x.nl 070-320 78 37